Siirry pääsisältöön

OVET-hanke avaa ovia työelämään


OVET-lyhenne on saattanut viimeisen puolen vuoden aikana putkahdella esiin siellä ja täällä. Mikä on tuo OVET-hanke ja mitä se oikein tekee? 

OVET eli koko nimeltään Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla –hanke on Aleksanteri-instituutin koordinoima työelämähanke. OVETin tarkoituksena on kehittää työelämäohjausta korkeakouluissa ja edistää Venäjän ja itäisen Euroopan alueosaajien asiantuntemuksen hyödyntämistä työelämässä. Ensisijaisesti OVET tekee yhteistyötä yritysten ja korkeakouluhenkilökunnan kanssa, mutta - vaikka rahoitusta ei ole myönnetty suoraan opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön - pyrkii OVET ottamaan opiskelijat mahdollisimman hyvin huomioon.
Idea OVET-hanketta varten kypsyi monen vuoden aikana. Aleksanteri-instituutin Alueasiantuntijana työelämässä –kursseja järjestäessä sekä yritysten, kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen myötä syntyi ajatus hankerahoituksen hakemisesta teeman ympärille. Puuttui työelämähanke, joka ottaisi huomioon poikkitieteellisen Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuuden näkökulman.
Käytännön työssä olimme huomanneet, että alueeseen keskittyvä poikkitieteellinen osaaminen mahdollistaa hyvin monenlaisia uravalintoja. Koimme, että opiskelijoille tulisi tarjota enemmän ohjausta, jossa työllistyminen, opiskelijan uratoiveet ja eri oppiaineyhdistelmien antamat valmiudet otetaan kiinteäksi osaksi opintojen suunnittelua. Sivuaineilla on usein merkittävä rooli opiskelijan urasuuntautumisen kannalta.
Työnantajilla ei aina ole kovin selkeää kuvaa yliopistotutkinnon suorittaneiden koko osaamisesta. Näin on erityisesti generalistialoilla, jotka eivät johda suoraan tiettyyn ammattipätevyyteen.  Esimerkiksi humanistisia tai yhteiskuntatieteellisiä aineita opiskelleilla on paljon monipuolista osaamista, joka on työnantajille arvokasta. Yliopistojen ja työnantajien välisen tiedonpuutteen kuilun umpeen kurominen on yksi OVETin tavoitteista.  Yksinkertaisesti, työnantajat tarvitsevat lisää tietoa Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemuksesta.
Kuluneen puolentoista vuoden aikana OVET on muun muassa järjestänyt työelämäfoorumeita ja asiantuntijapäiviä ympäri Suomea sekä toimittanut julkaisun otsikolla Vie osaaminen kartalle – Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta etsimässä. Kirjassa pohditaan mitä Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuus on ja miten sitä voidaan hyödyntää työelämässä.  Kirjasta löytyy aihetta käsittelevien artikkelien lisäksi myös monta kiinnostavaa uratarinaa, jotka ovat alan opiskelijalle varmasti kiinnostavaa luettavaa. Käy tutustumassa julkaisuun osoitteessa: http://www.ovethanke.fi/Tiedostot/ovet2012.pdf
OVET on kehittänyt keväästä 2011 lähtien yhdessä Valoa-hankkeen kanssa mallia, jonka avulla tuetaan monitieteisten opiskelijaprojektien toteuttamista.  Mallia testattiin viime syksynä yritysten sekä Aleksanteri-instituutin ja Haaga-Helian koulutusohjelmien kanssa. Pilotoidun kurssin ideana oli, että opiskelijat toteuttivat monitieteisissä pienryhmissä yritysten kanssa suunnitellut projektit. Tavoitteena on saada yritysprojektit säännölliseksi osaksi opetusta, jolloin opiskelijoilla olisi mahdollisuus jatkossakin tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, kehittää ryhmätyötaitojaan, verkostoitua ja oppia projektinhallintaa – kaikki erittäin tarpeellisia taitoja työelämässä, etenkin tulevalle alueasiantuntijalle!
Lue lisää hankkeesta: http://www.ovethanke.fi/

Iiris Virtasalo ja Jouni Järvinen

Kommentit